Staremu pravilu ” Uči se in delaj” manjka ključni del: “B O D I“.

To so nam pozabili povedati, zato drvimo in si ne vzamemo časa, da bi dojeli, da je življenje lepo in čudovito. Pomembno je, da se upočasnimo, saj je pot boljša od cilja, kajti pozabljamo na dejstvo, če bomo preveč hiteli, bomo v resnici upočasnili napredek.

Uživajmo v dogajanju, cenimo trenutke, bodimo radovedni, zaupajmo v naravno moč in inteligenco stvarstva, ki poganja svet.

 
Popolna hitrost pomeni biti tukaj.
Richard Bach

 

Štiri stopnje življenja, ki jih je lepo ubesedil Robin Sharma:

1. Nezavedna nezadostnost
Na tej stopnji ne vemo, čeda ne vemo. Ničesar se ne zavedamo- spimo in ne vidimo tega, kar smo v resnici in kakšno bi lahko postalo naše življenje. Na tej stopnji živi večina ljudi.

2. Zavedna nezadostnost
Ko odpremo oči in se prebudimo, ko prevzamemo nekaj odgovornosti za življenje in krojenje usode, se povznemo do te stopnje. Zavemo se svoje nezadostnosti vodenja življenja.

3. Zavedna zadostnost
Če ostajamo budni in še naprej opravljamo notranje delo, da bi se odprli, pridemo na stopnjo, kjer zavestno ustvarjamo izjemen obstoj. Zanjo so značilni čudoviti uspehi v življenju. Zavestno smo sposobni voditi življenje.  Edina težava je, da se še vedno upiramo, še vedno se borimo-to pa prinaša stres.

4. Nezavedna zadostnost
Vsi bi morali stremeti k zadnji in najvišji stopnji- ta stopnja v življenju, je stopnja mojstrstva. Učenje ali dejavnost nista več pomembna – pomembno je samo še bivanje.