KA KOmunikacije

KAKO poslušati BESEDE, slišati MISLI in občutiti TIŠINO?

Z mislijo se komuniciranje začne, zato nikoli ne pozabimo,

da vsaka misel pušča sled v nevidnem svetu in se manifestira v vidnem svetu.

Poslušati / slišati

Pomemben del komuniciranja je poslušanje. Ko uporabimo vseh 6 čutov, znamo poslušati. In če znamo poslušati, potem slišimo. Najprej sebe, potem vse okoli sebe – vse nad nami, pod nami in okoli nas je živo. Takrat se naše vidno telo poveže z nevidno silo, ki nam odpre pot ter poveže srce in um.
Osnova, da lahko slišimo sebe in okolico je tišina. Najprej notranja, preko katere lahko slišimo zunanjo tišino.

v

Misli / besede

Ko smo v tišini in slišimo sebe, se lahko povežemo s KA telesom, ki nam da voljo in moč, da se povežemo z dostopom do univerzalnega spomina.

Takrat se uskladijo vedenje, čustva, dejanja in misli. Besede, ki jih govorimo odsevajo notranjo resnico in so v skladu z univerzalnimi zakoni življenja.

z

Komuniciranje

Komuniciranje je odnos s katerim izmenjujemo znanje, izkušnje, misli. S komuniciranjem človek spoznava svet, v katerem živi, druge ljudi in samega sebe.

Ko se komuniciranje preplete na vseh nivojih (miselnem, fizičnem, čustvenem in duhovnem) se vzpostavi ravnovesje oz. harmonija.

Urška Bratkovič

Urška Bratkovič

svetovalka za komunikacijske in prireditvene strategije

Moja komunikacijsko- organizacijska pot se je začela v 5. razredu, ko sem postala tabornica. Znanje, vrline in vrednote, ki sem jih pridobila v taborniški organizaciji, so postale temelj in izhodišča mojega poslovnega življenja.
V poslovni svet sem vstopila v podjetju Telekom Slovenije, v takratni enoti SiOL. Kot vodja projektov v marketingu sem se poleg priprave sejmov in ostalih komunikacijskih akcij najbolj veselila sodelovanja pri sponzorskih projektih: vzpon Tomaža Humarja na Dhaulagiri, Dava Karničarja na Mont Everest, Transavstralija…
Po štirih letih me je pot zanesla na Pristop- Renderspace, kjer je projektno vodenje ekipe in svetovanje naročnikom na področju novih medijev prineslo nova znanja pri strateškem svetovanju na področju novih medijev, spletnemu marketingu, razvoju spletnih mest, multimedije, podjetniških portalih in ekstranetih.
Tri leta spleta in spletnih medijev so prinesla spoznanja, da moje komuniciranje potrebuje nadgradnjo v offline aktivnostih, kar me je prineslo v Futuristični marketing kot direktorico projektov, kjer smo pet let ustvarjali in razvijali prireditveni marketing in tržno komuniciranje.
Želja, da svoja znanja udejanjim v projektih, ki delujejo v dobrobit posamezniku in družbi ter omogočajo razvoj zavestnejšega pristopa do vsakdanjega življenja, me je premaknila na samostojno pot, po kateri še vedno hodim.

Utrinki iz glasbenih dogodkov

Trenutki na poslovnih dogodkih

Veselje na športno zabavnih dogodkih