VASTU ~ ureditev prostora

Arhitektura po smernicah narave

Namen ureditve doma ali poslovnega prostora po načelih starega vedskega znanja VASTU je vzpostaviti oziroma uravnovesiti življenjsko energijo in s tem zdravja, ustvarjalnosti, plodnosti, mirnosti, radosti, ljubezni in obilja v prostoru in na zemljišču ter tako povečati kvaliteto našega življenja.

Vastu pravi, da je prostor živ in da vpliva na vse dele in vidike nas in našega življenja. Ni nepomembno v kakšnem prostoru živimo in kako je ta urejen. Tako kot zunaj v naravi veljajo naravne zakonitosti, tako so te prisotne tudi v nas in v prostoru.

Za vzpostavitev pravega ravnovesja Vastu upošteva:

=

5 elementov: prostor, zrak, ogenj, voda, zemlja

V zdravem telesu in zdravem okolju so ti elementi v popolnem ravnovesju. Pri gradnji hiše ali urejanju prostora je treba doseči idealno vzajemno delovanje elementov, njihovo pravilno razporeditev in medsebojno ravnovesje.

=

Kvalitete in značilnosti 9 smeri neba

Vsaka izmed smeri neba (4 glavne, 4 stranske in središčni del) ima svoje zakonitosti in značilnosti, ki močno vplivajo na ravnovesje narave, človeka in prostora.
=

Gibanje Sonca in njegov vpliv v obliki svetlobe in toplote

Pomembno je, da pot sonca in njegovo različno kvaliteto, povezano z različnimi smermi neba, upoštevamo tudi pri gradnji hiše ali opremljanju stanovanja.
=

Orientacijo in vpliv zemeljskega magnetnega polja iz severa

To vpliva na procese v telesu in na ravnovesje v prostoru.

=

Druge vplive

Podnebne vplive področja, kjer živimo, kulturne značilnosti in geografske vplive okolja.

=

Naravne zakonitosti in ritme

Gre za energije, principe v nas, v naravi in prostoru. Posameznik, z vsemi posebnostmi in nalogami, mora biti prav tako usklajen s prostorom, oziroma mora biti prostor urejen na način, da se ustvari harmonično ravnovesje. Tako se zagotavlja nemoten pretok življenjske energije, ki je izjemno pomembna za zdravje in dobro počutje.

Izvor Vastuja

Vastu je znanost, zapisana v Vedah, vedska civilizacija in kultura pa sta stari vsaj 8000 let. Beseda Vastu pomeni dom, prostor, bivališče.

Vastu bi lahko poimenovali tudi indijski feng shui. Feng shui, ki izvira iz Kitajske in predstavlja znanje o umetnosti bivanja v prostoru, je že pred časom osvojil zahod. Malokdo pa ve, da je Vastu starejšega izvora, saj naj bi se feng shui razvil v 5. oz. 6. stoletju pred Kristusom, torej več kot tisoč let potem, ko se je vedska civilizacija že iztekla.

Vastu so uporabljali pri načrtovanju in urejanju prostorov pripadnikov višjih kast, svetišč, templjev in palač. Danes to znanje lahko uporabimo v naših domovih, hišah, poslovnih prostorih, stalnih ali začasnih bivališčih.

Načela Vastuja, ki zahtevajo pravilno orientacijo, pravilna sorazmerja in mere zgrajenih hiš, upoštevanje gibanja sonca in ostalih nebesnih teles, upoštevanje časovnih ciklov, pa tudi estetiko in lepoto, lahko opazimo na primer pri gradnji egipčanskih piramid, piramid starih Majev, Rimskega koloseja, Grškega Partenona in Taj Mahala… Kasneje so bila mnoga dognanja in zakonitosti Vastuja zapisane v Einsteinovi teoriji ter v sodobni fiziki. Prav tako so v skladu z dognanji Vastuja tudi znanstvena dognanja o delovanju naših možganov.

Vedno je pravi čas, da storimo to, kar je prav.

Če želite svoj dom ali poslovni prostor urediti v skladu z vami osebno in naravnimi zakonitostmi
ter tako izboljšati kvaliteto svojega življenja, vam pri tem z veseljem pomagam.