Za revijo Podjetnik so me vprašali zakaj je pametno oziroma v čem so prednosti, če podjetje organizacijo dogodkov zaupa zunanjemu sodelavcu?

Zunanje izvajanje je optimalno za organizacijo prireditev

Urška Bratkovič iz podjetja KA Komunikacije pravi, da je ‘event’ menedžment oziroma prireditveni marketing eno od področij, za katerega že od nekdaj velja, da je outsourcing najbolj optimalna rešitev. Dodaja pa, da mnoga podjetja – naročniki pozabljajo, da je za rezultate, ki opravičujejo izvedbo prireditve, dogodka, promocije … potrebno poglobljeno sodelovanje z marketinškim oddelkom.

“Prireditveni marketing je le en kos v pogači tržnega komuniciranja, ki je lahko (glede na potrebe podjetja) del izvedbe marketinške komunikacijske strategije. Dogodek je nepotreben strošek, če nima v ozadju načrta komunikacijske akcije, ki je del širše strategije in zajema cilje in ciljne skupine. Zato mora ‘event’ menedžer pred načrtovanjem in izvedbo dogodka prejeti vse informacije o marketinški strategiji in komunikacijskih akcijah za podjetje, produkt ali storitev, za katero bo aktivnost prireditvenega marketinga izvedena. Le na tak način lahko načrtujemo uspešen dogodek in ga prepletemo z drugimi marketinškimi aktivnostmi, ki skupaj lahko dosežejo cilje, ki jih brez sodelovanja nikakor ne bi mogli.

Zunanja pomoč za produkcijo in izvedbo dogodka je za podjetje ugodna rešitev, saj podjetje po navadi nima zaposlenega za prireditveni marketing, ker to zaradi dejavnosti podjetja ne bi bilo stroškovno učinkovito. Posledica tega je vse od pomanjkanja strokovnega znanja in logističnih težav pa do povsem praktičnih dejavnikov, kot so na primer ugodne cene najemov, najem ustreznih oseb in kvalitetnih storitev.”