PO POTEH DEDIŠČINE DOLENJSKE, IZVIR KRKE

Krka je ena naših najzanimivejših kraških rek; s 94 km površinskega toka pa tudi najdaljša povsem slovenska reka. Ima dežno-snežni režim z najvišjo vodo v jeseni in najnižjo poleti.
Krka je naša edina lehnjakotvorna reka.