PROJEKTNO VODENJE WSC 2014

Delovanje projektne ekipe WSC 2014 je bilo razdeljeno na 5 področij, v katerih je od leta 2013 aktivno sodelovalo 70 članov ZTS.

V letu 2012 smo začeli s pripravami na izvedbo konference, dorekli okvirne vloge, naredili analizo priložnosti in tveganj ter strukturirali projektne naloge za uspešno delo. V začetku leta 2013 se je formiral organizacijski odbor (OO WSC), ki je vodil procese priprave na izvedbo konference in foruma.

ORGANIGRAM

 

TABORNIKI IN DOGODEK SVETOVNA SKAVTSKA KONFERENCA

Leto 2014 je bilo za slovenske tabornike izjemno pomembno. Avgusta 2014 smo namreč gostili 40. Svetovno skavtsko konferenco. Na ta največji letošnji konferenčni dogodek v naši državi in največji mednarodni dogodek po številu zastopanih držav v Sloveniji  nasploh je prišlo okrog 1200 udeležencev iz 130 držav z vsega sveta, ki so v petih dneh pod geslom »Oblikujemo skupno prihodnost« razpravljali o načrtih taborništva po svetu in postavili zelo ambiciozen cilj: do leta 2023 doseči 100 milijonov mladih.

ZTS konferenco organizira v sodelovanju s Svetovno organizacijo skavtskega gibanja (WOSM), največjo svetovno mladinsko organizacijo, ki združuje 40 milijonov članov iz 162 držav sveta,  ne glede na spol, raso, politično usmeritev, versko prepričanje in druge osebne okoliščine.

Za nemoten potek konference je poskrbelo 200 tabornikov prostovoljcev iz cele Slovenije, ki so s svojim delom dokazali, da so mladi zelo sposoben in pomemben del družbe. Poskrbeli smo za lokacije, kjer je na konfernčnem prostoru nad 1000 ljudi, vključno z vso logistiko, prehrano, tehniko, registracijami, varnostjo, do nastanitev za udeležence, spremljevalnega programa, transferjev z letališč, informativnih materialov, komuniciranja in še  in še…

Gostiteljstvo konference kot uspeh tabornikov:  Na zadnji konferenci v Brazilji 2011 smo predstavniki slovenskih tabornikov stopili pred delegate svetovne organizacije z idejo o konferenci in forumu mladih v Sloveniji. Protikandidat so bile svetovno znane italijanske Firence, zato je bil kar velik izziv prepričati skavte z vsega sveta, naj raje pridejo v Slovenijo. Izjemno počaščeni smo, da so predstavniki nacionalnih skavtskih organizacij za gostitelja konference na koncu prepričljivo izbrali prav slovensko prestolnico.

 

40. SVETOVNA SKAVTSKA KONFERENCA WSC 2014 (WORLD SCOUT CONFERENCE)
Svetovna skavtska konferenca je najvišji organ odločanja v WOSM. Sestavljena je iz delegacij vseh nacionalnih skavtskih organizacij (trenutno jih je 161) in se srečuje vsake tri leta. Njena glavna naloga je oblikovanje in spremljanje politike skavtskega gibanja na svetovni ravni in sprejemanje ukrepov za nadaljnje uveljavljanje poslanstva, strategije in vizije skavtstva.

 

12.SVETOVNI SKAVTSKI FORUM MLADIH  WSYF 2014 (WORLD SCOUT YOUTH FORUM)
Svetovni skavtski forum mladih daje mladim delegatom priložnost za razpravo o aktualnih problemih skavtskega gibanja in družbe nasploh ter iskanju rešitev. Priprava prispevkov ter oblikovanje in sprejemanje priporočil svetovni konferenci in komiteju spodbujajo razvoj potrebnih kompetenc za aktivno vključevanje mladih v procese odločanja na vseh ravneh.
Forum poteka v tednu pred konferenco, delegati na forumu pa so pozneje pogosto vključeni v delegacije tudi na konferenci.

 

Pomembni gostje v družbo tabornikov

Udeležence 12. Svetovnega skavtskega foruma mladih, ki je v tednu pred konferenco potekal na Rogli, je obiskal in nagovoril Ahmad Alhendawi, posebni odposlanec za mlade generalnega sekretarja OZN. V orisu trendov mladih po svetu je opozoril na visoko izobraženost sedanje generacije mladih, ki pa še vedno ne dobijo dovolj priložnosti. Pohvalil je angažiranost taborniškega gibanja in dolgoletno sodelovanje z OZN. Poleg tega je tabornike na konferenci v Ljubljani obiskala  še Corrine Woods, direktorica Milenijske kampanije programa za razvoj Združenih narodov, ki tudi v tesnem sodelovanju s Svetovno skavtsko organizacijo zbira želje in potrebe običajnih ljudi z vsega sveta, kar bo podlaga za pripravo razvojnih ciljev po letu 2015.

Slavnostni govornik na Svetovni skavtski konferenci, nobelov nagrajenec za mir in nekdanji predsednik Poljske, Lech Walesa je iz osebnih razlogov udeležbo odpovedal, je pa tabornikom poslal govor, v katerem je spodbudil k čim večji angažiranosti tabornikov in solidarnosti ter razvoju programa za mlade. Taborniki po njegovih besedah mlade ljudi pripravljamo za življenje in smo pomemben del družbe, zato moramo svoj vpliv širiti na celotno civilizacijo: »Nihče ne sme biti zapostavljen.«

Na otvoritveni slovesnosti pa je zbrane nagovoril častni pokrovitelj konference predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki se je spomnil časov, ko je bil tudi sam tabornik. Poudaril je pomen gojenja univerzalnih vrednot in poudaril, da mu je taborništvo dalo plemenite, tradicionalne vrednote, »ki svet delajo boljši za vas, tabornike, in vse okoli vas«. Te vrednote so sodelovanje, požrtvovalnost in pogled onstran razlik.

Ne pozabite: »Taborniki ustvarjamo boljši svet!«