Komunikacije v poslovnem okolju

Ključ do vsakega uspeha je v dobrem komuniciranju. Učinkovito komuniciranje pa prinaša povečanje tržnega deleža in izboljša denarni tok.

Učinkovita komunikacijska akcija, s katero postanejo oseba, podjetje ali dogodek v širši javnosti bolj prepoznavni in zanimivi za medije, vsebuje dobro zgodbo, pravo strategijo, optimalne komunikacijske kanale in orodja ter odlično sodelovanje in izvedbo.

Posel ni vedno povsem predvidljiv. Tudi na področju komunikacij je kdaj treba pogasiti kakšen požar: na hitro pripraviti komunikacijsko kampanjo za novo storitev, na novo urediti besedilo brošure, vsebinsko in funkcionalno nadgraditi zastarelo spletno stran pred novo akcijo in podobno. Takrat je predvsem hitra akcija in pomoč pravih strokovnjakov edino, kar je učinkovito. Ker imamo izkušnje, se v takih situacijah dobro znajdemo. 

Za pozitiven vpliv komunikacij na boljši poslovni rezultat in ugled podjetja, pa je pomembna celovita in sistematična komunikacijska akcija. Tovrstni projekti zato vsebujejo naslednje korake:

T

Raziskava

Snovanje & načrtovanje

Izvedba

Evalvacija

Skupaj z AB komunikacijami smo strokovnjaki za: pripravo in izvedbo celovite komunikacijske podpore naročnikom, od načrtovanja, priprave vsebin (copywriting in storytelling), urejanja internih in korporativnih revij, komunikacije na socialnih omrežjih, odnosov z mediji, vsebinske in funkcionalno-vizualne prenove spletnih strani, kriznega komuniciranja in managementa dogodkov.

Vodimo celoten projekt. Znotraj naše mreže partnerjev za design, fotografijo, video, IT in tisk poskrbimo, da vsebina dobi tudi kakovostno končno podobo. Več je na voljo tukaj.

Dve besedi spremenita vse - začnimo takoj!