VPLIV prostora

Sami oblikujemo svoje hiše, a kasneje one oblikujejo nas ~ Winston Churchill

Ali ureditev prostora lahko spremeni kvaliteto našega življenja?

Morda se vprašanje na prvi pogled zdi kot praznoverje, a vpliv Vastuja vidimo v snovnem svetu. Včasih zadošča že majhna sprememba, da se popravijo neravnovesja in druge nepravilnosti v prostoru . S tem pa se v okolju ustvarijo primerni pogoji, ki spodbudijo zdravljenje, izboljšajo medsebojne odnose, povečajo ustvarjalnost in finančno rast, spremenijo našo življenjsko pot in zavest.

Ljudje, življenjske situacije in tudi bivalno okolje, ki nas obkroža, so vedno odraz tistega, kar je v nas samih in naše zavesti. Notranji svet pa se odraža v zunanjem, saj se oba medsebojno prepletata. Zato sprememba na enem nivoju našega bivanja vedno vpliva tudi na spremembe povsod drugod, ker je vse povezano.

Bivalni prostor se s svojo lego, oblikovanostjo in ureditvijo povezuje z vsakim delčkom našega življenja ter nam kaže vsa naša ravnovesja ali neravnovesja, življenjske naloge, priložnosti, prepreke, poti in usmeritve.

Ureditev prostora po Vastuju predstavlja priložnost, da morebitna neravnovesja spremenimo.

Z njim tako v prostoru, kot tudi v vas samih, vzpostavimo ravnovesje, sklad in celoto.

Vedno je pravi čas, da storimo to, kar je prav.

Če želite svoj dom ali poslovni prostor urediti v skladu z vami osebno in naravnimi zakonitostmi
ter tako izboljšati kvaliteto svojega življenja, vam pri tem z veseljem pomagam.