IZDELAVA SPLETNE STRANI ” IT LAW VSJ”

 

DATUM: maj 2016

Naročnik: Vesna Stanković Juričić, IT LAW CONSULTANCY

www.itlaw-vsj.si